Политика заштите личних података

Ова Политика приватности података о личним подацима (у даљем тексту Политика приватности) примењује се на све информације које онлајн ресурс „Војни преглед“, који се налази на називу домена топвар.ру, може добити о кориснику током коришћења сајта, његових програма и производа .

1. ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМОВА

1.1 У овој Политици приватности користе се следећи термини:

1.1.1. „Администрација сајта (у даљем тексту Администрација сајта)“ – овлашћени запослени за управљање сајтом, који наступају у име ВО-медиа ЛЛЦ, који организују и (или) спроводе обраду личних података, а такође одређују сврхе обрада података о личности, састав личних података, који су предмет обраде, радње (операције) извршене са личним подацима.

1.1.2. „Лични подаци“ – свака информација која се односи на директно или индиректно идентификовано или идентификовано физичко лице (субјекат личних података).

1.1.3. „Обрада личних података“ – свака радња (операција) или скуп радњи (операција) извршених са или без употребе алата за аутоматизацију са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, појашњење (ажурирање, мењање) , издвајање, коришћење, пренос (дистрибуција, обезбеђивање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података.

1.1.4. „Поверљивост личних података” је обавезан захтев за Оператера или друго лице које је стекло приступ личним подацима да спречи њихову дистрибуцију без сагласности субјекта личних података или другог законског основа.

1.1.5. „Корисник сајта даље (Корисник)“ – особа која има приступ Сајту путем Интернета.

1.1.6. «Колачићи» - мали фрагмент података, отпремљени веб-сервер и садржаји на рачунару корисника, који веб-клијент или веб-претраживач свакодневно преусмеравају веб-сервер у ХТТП-захтеву по покусају да отворе страницу која одговара одговарајућем сајту.

1.1.7. «ИП-адреса» - јединствени сетевој адрес узла у рачунарску мрежу, изграђену по протоколу ИП.

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2.1. Коришћење ресурса од стране Корисника значи прихватање ове Политике приватности и услова обраде личних података Корисника.

2.2. У случају неслагања са условима Политике приватности, Корисник мора престати да користи сајт.

2.3.Ова Политика приватности се односи само на сајт https://topwar.ru, који не контролише и није одговоран за сајтове трећих лица, на које Корисник може да прати линкове доступне на сајту.

2.4. Администрација сајта не проверава тачност личних података које је дао Корисник сајта.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

 3.1. Ова Политика приватности утврђује обавезе Администрације сајта за неоткривање и обезбеђивање режима заштите поверљивости личних података које Корисник даје на захтев Администрације сајта приликом регистрације.

3.2. Личне податке овлашћене за обраду према овој Политици приватности даје Корисник попуњавањем обрасца за регистрацију на Сајту и обухвата следеће информације:

3.2.1. Адреса електронске поште (е-маил).

3.3. Сајт штити податке који се аутоматски преносе током прегледа огласних јединица и приликом посете страница на којима је инсталиран статистички скрипт система („пиксел“):

  • ИП адреса;
  • информациа из цоокиес;
  • информације о прегледачу;
  • врема доступа;
  • адреса странице;
  • реферер (адреса на претходној страници).

3.3.1. Сајт прикупља статистику о ИП адресама својих посетилаца. Ове информације се користе за идентификацију и решавање техничких проблема, за контролу законитости финансијских плаћања.

3.4. Све друге личне информације које нису горе наведене подлежу безбедном складиштењу и недистрибуцији, осим у случајевима предвиђеним у параграфима. 5.2. и 5.3. ове Политике приватности.

4. СВРХА ПРИКУПЉАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОРИСНИКА

4.1. Личне податке корисника може користити Администрација сајта у следеће сврхе:

4.1.1. Омогућавање кориснику приступа персонализованим ресурсима Сајта.

4.1.2. Успостављање повратних информација са Корисником, укључујући слање обавештења, захтева у вези са коришћењем Сајта, обраду захтева и апликација од Корисника.

4.1.4. Одређивање локације Корисника ради обезбеђења безбедности, спречавања преваре.

КСНУМКС. Потврђивање аутентичности и потпуности личних података које пружа корисник.

4.1.6. Креирање налога за куповину, ако је Корисник пристао да креира налог.

4.1.7. Обавештавање Корисника сајта о статусу Наруџбе.

4.1.8. Пружање ефикасне корисничке и техничке подршке Корисника у случају проблема у вези са коришћењем Сајта.

5. МЕТОДЕ И УСЛОВИ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА

5.1. Обработка личних података Корисник се врши без ограничења употребе, било којим законским начином, у тим информационим системима личних података помоћу аутоматизације или без коришћења таквих средстава.

5.2. Лични подаци Корисника могу се пренети у овлашћене органе државне власти Руске Федерације само на основу и на начин утврђен законодавством Руске Федерације.

5.3. Приликом уметања или разговора са личним подацима Администрација сајта информише корисника о уносу или разлагању личних података.

5.5. Администрација веб странице прима неопходне организационе и техничке мере за заштиту личних информација Корисника од неправомоћног или случајног приступа, уништавања, измена, блокирања, копирања, распрострањења, као и од свих неправилних дејствених трећих лица.

6. ОБАВЕЗЕ СТРАНА

6.1. Корисник обазан:

6.1.1. Обезбедите информације о личним подацима неопходним за коришћење Сајта.

6.1.2. Обновите, допуните предодређену информацију о личним подацима у случају измена ових информација.

6.2. Администрација сајта обавезна:

6.2.1. Искористите добијену информацију која је искључиве за целе, назначене у п. 4 презентации Политика конфиденциальности.

6.2.2. Обезбедите чување поверљивих информација у тајности, не размењујте их без претходног писменог одобрења корисника, као и не извршавајте продају, обмен, објављивање или било које објаве имних могућих начина предатих личних података корисника, за искључивање п.п. 5.2. и 5.3. присутној Политики поверљивости.

6.2.3. Приматите мере предострожности за заштиту поверљивости личних података Корисника према уобичајеном коришћењу за заштиту таквих рода информација у постојећем обрасцу.

6.2.4. Осусествујте блокирање личних података, односите се према одговарајућем Кориснику, моментално се обраћајте или затражите Кориснику или његовом законском представнику или потпуно овлашћеном органу за заштиту правних субјеката личних података током провера, у случају да се открију неповерени лични подаци или неправилне стварности.

КСНУМКС. ОДГОВОРНОСТ СТРАНАКА

7.1. Администрација сајта, која није испунила своје обавезе, одговара за губитке које је Корисник претрпео у вези са незаконитом употребом личних података, у складу са законодавством Руске Федерације, са изузетком случајева предвиђених у кл. 5.2., 5.3. и 7.2. ове Политике приватности.

7.2. У случају губитка или откривања поверљивих информација, Администрација сајта није одговорна ако ове поверљиве информације:

7.2.1. Стала публичним постојањем до етрата или разглашења.

7.2.2. Добио сам получену од трећих страна до тренутка добијања административне странице.

КСНУМКС. Откривено је уз сагласност Корисника.

КСНУМКС. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Пре одласка на суд са тужбом по споровима који произилазе из односа између Корисника сајта и Администрације сајта, обавезно је подношење тужбе (писани предлог за добровољно решавање спора).

8.2. Прималац захтева, у року од 30 календарских дана од дана пријема рекламације, писмено обавештава подносиоца захтева о резултатима разматрања захтева.

8.3. Ако се споразум не постигне, спор ће бити прослеђен судским органима у складу са важећим законодавством Руске Федерације.

8.4. Важеће законодавство Руске Федерације примењује се на ову Политику приватности и однос између Корисника и Администрације Сајта.

9. ДОДАТНИ УСЛОВИ

9.1. Администрација сајта има право да врши измене ове Политике приватности без пристанка Корисника.

9.2. Нова Политика приватности ступа на снагу од тренутка објављивања на Сајту, осим ако је другачије предвиђено новим издањем Политике приватности.

9.3. Све сугестије или питања у вези са овом Политиком приватности треба упутити на [емаил заштићен].